Investiční deník

Automaticky generovaný deník

  • Automatizovaný investiční deník podle vyhlášky č. 208/2013 Sb.
  • Zrychlené zadávání údajů, nemusíte pokaždé vše vyplňovat
  • Evidence všech pokynů, smluv a osob
  • Správa investičních nástrojů a partnerů
  • Video návod pro rychlé pochopení
  • Export libovolné části deníku do Excelu

Kontrola formátu dat

Finext do deníku automaticky vyplňuje správné formáty, požadované vyhláškou. Nemusíte se obávat skryté chyby, kterou by odhalila až pečlivá kontrola ČNB :)

Deník zvládá i nezvyklé kombinace a situace, které vyplynuly z praxe:

  • Více poradců nebo tipařů na smlouvě
  • Převody smlouvy mezi poradci
  • Přijetí pokynu jednatelem / zaměstnancem firmy
  • Správné číslování pokynů podle data přijetí